Werken met een WIA-uitkering loont

Als u arbeidsongeschikt bent, houd dan rekening met een forse achteruitgang in inkomen. Die achteruitgang kunt u beperken door naast uw WIA-uitkering te werken. Dit geldt zeker als u bij een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 80% de helft of meer van uw resterende verdiencapaciteit invult en er zo voor zorgt dat u in plaats van een vervolg- een loonaanvullingsuitkering ontvangt.

Lees meer over de hoogte van uw uitkering en over het effect van bijverdienen bij een IVA-uitkering en bij een WGA-uitkering. Bekijk daarvoor eerst met welke eenheden gerekend wordt.