Verzuim

U bent in dienst van een werkgever. Als gevolg van Q-koorts had u moeite uw werk vol te houden en meldde u zich ziek. Enkele tips en wetenswaardigheden:

  • Zorg dat u grip houdt op uw re-integratieproces. Zorg ervoor dat u uw dossiers (met medische informatie van bedrijfsarts en behandelaars, met verslagen van gesprekken met de bedrijfsarts/werkgever e.a.) altijd compleet heeft. Doorgrondt wat de betekenis is van stukken die u ontvangt en beslissingen die genomen worden.
  • Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk voor uw re-integratie. Binnen uw vermogen moet u uw re-integratie bevorderen. De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever over uw re-integratie.
  • In principe mag de werkgever u tijdens uw ziekte niet ontslaan. Als u als gevolg van uw ziekte 104 weken arbeidsongeschikt bent, mag hij dat vaak wel. Het UWV bepaalt of u recht heeft op een WIA-uitkering.
  • Een re-integratietraject kent een aantal belangrijke stappen. Zorg dat u zich op elke stap goed voorbereidt, zeker als het gaat om de eerstejaarsevaluatie, de WIA-beoordeling door het UWV of in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de uitkomsten van de WIA-beoordeling. Stel een dagrapport op waaruit duidelijk blijkt wat uw beperkingen en de gevolgen daarvan zijn. Neem informatie van uw behandelaars mee. Als u problemen heeft zich te concentreren of informatie te onthouden, neem dan iemand mee naar gesprekken of neem ze (na dit vooraf aangekondigd te hebben) op.
  • Bij arbeidsongeschiktheid neemt uw inkomen af, ook al krijgt u een WIA-uitkering.  Houd er daarom rekening mee dat het voor u ook na toekenning van een WIA-uitkering om financiële redenen aantrekkelijk kan zijn om bij uw werkgever in dienst te blijven of om nieuw werk te vinden. Lees meer
  • Als u vindt dat uw gezondheid en daardoor uw arbeidsvermogen als gevolg van de Q-koorts verder achteruit zijn gegaan (en aan een aantal voorwaarden voldoet), kunt u bij het UWV een herbeoordeling aanvragen. Laat u zich goed informeren als u deze stap wilt zetten! Een herbeoordeling kan ook een uitkomst hebben die negatief is voor u!
  • Q-support hoort regelmatig dat patiënten tijdens hun arbeidsongeschiktheid ontslag nemen om ‘van het gedoe af te zijn’. Laat u zich goed informeren als u deze stap wilt zetten! Bij ontslag verliest u uw inkomen en werkkring. Het is de vraag of u voor een uitkering in aanmerking komt. Door uw ziekte is het vinden van een andere baan moeilijk. Subsidiemogelijkheden die het voor werkgevers aantrekkelijk maken u ondanks uw arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen, zijn niet van toepassing.


Neem contact op met uw procesregisseur /contactpersoon als u uw situatie op het werk wilt bespreken en ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld van een jurist, arbeidsdeskundige of medicus).  

Terug