Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Als u als gevolg van Q-koorts arbeidsongeschikt raakt(e), is het mogelijk dat u uw situatie niet kunt overzien. In dat geval kan Q-support u ondersteuning bieden. Daartoe zet Q-support adviseurs in. Of kan Q-support u helpen bij het vinden van werk.

 Let op: Een vraag om de inzet van de adviseur dient u altijd bij uw procesregisseur / contactpersoon neer te leggen. In principe vergoedt Q-support de kosten voor de inzet van een adviseur niet als verwacht mag worden dat die door derden (zoals door een  rechtsbijstandsverzekeraar) gedragen worden.