Apr 4, 2014

Werkgroepen Denktank van start


Inbreng van Q-koortspatiënten

Q-support wil de inbreng van patiënten graag structureel regelen. Daarvoor is een Denktank van patiënten ingericht. Voor alle leden geldt dat de invloed van de Q-koortsbesmetting op hun dagelijks leven erg groot is.

Q-support wil de inbreng van patiënten graag structureel regelen. Daarvoor is een Denktank van patiënten ingericht. Voor alle leden geldt dat de invloed van de Q-koortsbesmetting op hun dagelijks leven erg groot is. Zij hebben te maken met chronische Q-koorts of QVS. De klachten belemmeren hen in hoge mate in het werk en in hun dagelijks leven. Allen proberen met het lidmaatschap van de Denktank daar een positieve wending aan te geven.

De leden hebben zich verdeeld over drie werkgroepen: Werk en inkomen, Body and mind en Awareness. De werkgroepen gaan het aanbod voor Q-koortspatiënten op hun aandachtsgebied inventariseren en hiaten signaleren. Daarnaast vergadert de Denktank regelmatig voltallig om de voortgang van de verschillende werkgroepen te bespreken. De Denktank wil Q-support vooral ideeën en adviezen aanreiken om in de geconstateerde hiaten te voorzien. De eerste opdracht is nu om de verschillende werkgroepen uit te breiden met relevante (ervarings)deskundigen.

 

Op de foto een aantal leden van de Denktank. Van links naar rechts: Henk, Ria, Jos, Linda, Jeroen en Peter