Aug 4, 2015

Wat is uw ervaring met werk, arbeidsongeschiktheid en sociale activiteiten?


Q-uestion werkt samen met andere patiëntenorganisaties aan het project Kennisbank Participeren met Beperkingen (KPB), een landelijke database met informatie en tips. Het bijzondere van deze kennisbank is dat de informatie en tips zullen worden gebaseerd op de ervaringen van de patiënten zelf. Om dat zo goed mogelijk in te kunnen vullen vragen wij u, als Q-koortspatiënt of betrokkene, om mee te doen aan een enquête over uw ervaringen op het gebied van participatie. Zoals: studie, werk, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vrijwilligerswerk en andere sociale activiteiten.

In de enquête komen vragen aan bod als: Welke gevolgen had en/of heeft Q-koorts voor uw werk? Waren er knelpunten bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Heeft u vrijwilligerswerk of hobby’s moeten aanpassen of opgeven? Wat heeft u gedaan om met de problemen om te gaan? Heeft u tips voor anderen in deze situatie?

Uw ervaringen zijn belangrijk om anderen met Q-koorts en soortgelijke aandoeningen te kunnen helpen. Vul vóór 13 augustus a.s. de enquete in op:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/q-uestionparticipatie

De resultaten worden teruggekoppeld tijdens een themabijeenkomst van Question op 23 november a.s.