Apr 22, 2015

Aanvragen voor bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek:


Beoordelingsproces in volle gang.

Q-support besteedt conform de doelstelling 20% van het budget van 10 miljoen euro aan wetenschappelijk onderzoek naar Q-koorts. Artsen en onderzoekers kunnen onderzoeksvoorstellen indienen en financiële ondersteuning aanvragen.

Belangrijk uitgangspunt is dat de resultaten de patiënten ten goede moeten komen.

De tweede en laatste mogelijkheid om een aanvraag tot financiering van onderzoek in te dienen is inmiddels gesloten. Het beoordelingsproces is in volle gang. De Commissie Onderzoek en een groep van tien patiënten zijn betrokken bij de beoordeling van de aanvragen. Uiterlijk 12 juni neemt de directeur  van Q-support, op advies van de Commissie Onderzoek een besluit over de onderzoeken die voor financiering in aanmerking komen.