Oct 30, 2014

Q-tour in Berghem


De Q-koorts epidemie is voorbij, maar niet voor iedereen. Nog dagelijks worstelen veel mensen met de gevolgen in de vorm van chronische Q-koorts of het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS). Daarom organiseert stichting Q-support op 13 november in Berghem een informatieavond voor patiënten en hun familie, voor professionals en overige belangstellenden. 

Tussen 2007 en 2013 zijn naar schatting 100.000 mensen besmet geraakt met Q-koorts. Een deel van hen ondervindt daarvan nog dagelijks de gevolgen. Landelijk zijn ruim 220 patiënten met chronische Q-koorts geregistreerd. Daarnaast kampen minstens 800 mensen QVS. Die aanhoudende gezondheidsproblemen gaan vaak gepaard met financiële, relationele en psychische problemen. Niet in de laatste plaats omdat patiënten stuiten op een muur van onbegrip door onbekendheid met de gevolgen van Q-koorts. Q-support adviseert en begeleidt mensen met QVS en chronische Q-koorts.

Programma
De informatiebijeenkomst wordt geopend door Annemieke de Groot, directeur van Q-support. Zij gaat in op de problematiek rond Q-koorts en de dienstverlening van Q-support. Verder nemen deel Q-koortsdeskundige Alfons Olde Loohuis, umcRadboud en Michel van den Berg van patiëntenvereniging Q-uestion. Q-koortspatiënten kunnen vragen stellen en zich aanmelden bij Q-support voor advies en begeleiding.  

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatieavond via  aanmelden@q-support.nu  of rechtstreeks bij Q-support: t. 073 6100 010 of via deze link