Oct 19, 2017

Griepvaccinatie en Q-koorts


Door Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur

Er zijn vragen binnengekomen van Q-koortspatiënten die zich afvragen of ze een griepvaccinatie zouden moeten krijgen. Het antwoord hierop is niet eenduidig en verschilt per situatie.

De echte griep, waarvoor gevaccineerd wordt, is een ernstig ziektebeeld. Zeker voor mensen met een lage weerstand en mensen waarbij heftige infecties tot problemen kunnen leiden. Wat betreft verschillende groepen Q-koortspatiënten zou ik het volgende adviseren:

 Chronische Q-koorts
Alle mensen met chronische Q-koorts dienen gevaccineerd te worden, tenzij de behandelend specialist de situatie te riskant vindt om te vaccineren.

QVS

  • Voor alle mensen met frequente luchtweginfecties en longmedicatie (inhalatiemedicatie) is het raadzaam zich tegen griep te laten vaccineren. Bespreek dit met uw huisarts.
  • Voor mensen met frequentie infecties, die elke keer vaker, heftiger en langer de griep oppakken kan het raadzaam zijn zich tegen griep te laten vaccineren. Bespreek dit met uw huisarts.
  • Mensen die behalve QVS ook andere redenen voor griepvaccinatie hebben, zoals leeftijd, diabetes, hart- en vaatziekten, andere longziekten, dienen zich tegen griep te laten vaccineren.

Voor de overige groep:
Een griepvaccinatie kan een (korte) tijd last gegeven, maar zet het immuunsysteem aan om afweer op te roepen tegen de verwachte griepvirussen. Als iemand veel klachten heeft en vaak ziek is vind ik een griepvaccinatie een goed hulpmiddel om het risico op opnieuw een heftige infectie te verminderen. 

Let wel
Indien U om een andere reden een griepvaccinatie-oproep van uw huisarts heeft gehad, volgen wij uiteraard het advies van de huisarts!