Oct 3, 2017

Werkgroep ‘Kwaliteitsstandaard q-koorts zet puntjes op de i


Op 3 oktober 2017 is de werkgroep Kwaliteitsstandaard Multidisciplinaire zorg Q-koorts’ voor het laatst samengekomen. In ruim 1,5 jaar is hard gewerkt om dit document tot stand te brengen. De Kwaliteitsstandaard is een document waarin verschillende vormen van behandeling en ondersteuning worden beschreven voor mensen met QVS.

Concreet betekent dit de beschrijving van ‘goede zorg’ in de vorm van fysiotherapie, (‘het beweegprogramma) ergotherapie en de zelfhulpgroep. Goede zorg betekent dat een grote groep zorgverleners samen in deze Kwaliteitsstandaard heeft vastgelegd én afgesproken dat men uniform (op dezelfde werkwijze) patiënten wil behandelen en /of begeleiden. Dit op basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, de ervaringen van de zorgverleners én de patiënten. Ná akkoord op de definitieve eindversie van de Kwaliteitsstandaard zal het eind december 2017 formeel door Q-support worden aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Hiermee willen we de weg naar verzekerde zorg wat betreft fysiotherapie voor Q-koortspatiënten mogelijk maken.

 

v.l.n.r.

Dr. Lucelle van de Ven, beleidsmedewerker Ergotherapie Nederland
Jiska Eekhout, Fysiotherapie- en Ergotherapiepraktijk Beter Thuis Oss

Helmi Kuipers, Fysiotherapiepraktijk de Groote Wielen, Rosmalen
Ria van Son, Q-Support

Peter Raaijmakers, Fysiotherapiepraktijk Schaijk
Annemieke de Groot, Msc directeur Q-Support
Mr.dr. Bert Brunninkhuis, Voorzitter Q-uestion St. voor mensen met Q-koorts
Anni Tüski, MSW, Projectleider Patiënten Voorzieningen, Q-Support
Dr. ir Helene Voogdt, voorzitter werkgroep