Jul 7, 2017

Reactie Annemieke de Groot op amandement Q-support


Annemieke de Groot, directeur Q-support: " Afgelopen donderdag werd een amendement ingebracht o.l.v. Tweede kamerlid van Toorenburg. Samen met een aantal andere Kamerleden bepleitte ze een extra budget van € 100.000,-- voor 2017 voor Q-support en een duurzame borging voor 2018 en verder. Mede namens de Raad van Toezicht wil ik aangeven blij te zijn met deze verruiming. Met dit geld kan met name de extra toestroom van patiënten die nog immer doorgaat goed opgevangen worden.
Het extra budget zegt echter nog niets over de toekomst. Afgelopen januari heeft Q-support in haar visie op de toekomst, het Q-koorts Kompas, reeds bepleit dat er structureel een voorziening dient te zijn voor degenen die getroffen zijn door een zoönose waaronder Q-koorts. Er is veel geleerd van de Q-koorts epidemie maar een Steun- en adviespunt dat direct klaar staat om de eerste vragen te beantwoorden en als intermediair te dienen tussen al die schotten in ons land is er niet. Ik hoop dat de verruiming die toegezegd is een eerste stap is in de realisatie van een dergelijke voorziening."