May 30, 2017

Gemeente Helmond neemt motie aan: blijvende aandacht voor Q-koortspatiënten


Naar aanleiding van het adviesrapport van BrabantAdvies, waarin wordt gepleit voor blijvende aandacht voor de gevolgen van Q-koorts, heeft Gemeente Helmond een motie aangenomen voor het opvolgen van dit advies.

In de motie staat dat het College van B&W in navolging van BrabantAdvies/Provinciale Raad Gezondheid en de Provinciale Staten bij de Tweede Kamer en de verantwoordelijke ministeries zal aandringen het Brabantse voorbeeld te volgen en gehoor te geven aan de gegeven adviezen.

Bekijk hier de volledige motie