Mar 1, 2017

Radboudumc presenteert resultaten Qure-studie


Radboudumc organiseert voor alle deelnemers aan het onderzoek, Q-koortspatiënten en andere belangstellenden een informatieavond over de resultaten van de Qure-studie.

De Qure-studie, een onderzoek naar de beste behandeling van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), is afgerond. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het medisch wetenschappelijke tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Nu nodigen de onderzoekers de deelnemers aan het onderzoek en andere belangstellenden uit voor een informatieavond over de resultaten.

Datum:   13 maart 2017
Tijdstip: Inloop 19:00-19:30 uur, start presentatie 19:30 uur
Locatie:  Radboudumc, Lammerszaal (route nummer 86 in het Studiecentrum)
Plaats:    Nijmegen

De presentatie zal ongeveer 45 minuten duren, met nadien uitgebreid de tijd voor vragen. De avond wordt afgesloten met een drankje. Om vooraf een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers, vraagt Radboudumc om u vooraf aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: aanmeldingpresentatiequre@gmail.com. Gelieve in de e-mail aan te geven met hoeveel personen u verwacht te komen.

Lees hier meer over de resultaten (Bron: Radboudumc)

Lees hier meer informatie over de bereikbaarheid van het Radboudumc