Dec 22, 2016

Themabijeenkomsten ‘Werk volhouden & Inkomen op peil houden’


Bent u als gevolg van Q-koorts vaak ziek en weet u niet hoe u hiermee in uw werk of bedrijf kunt omgaan? Meldde u zich ziek en heeft u geen idee wat u te wachten staat? Hikt u aan tegen een WIA-beoordeling of bent u op zoek naar werk? Om u te helpen bij beantwoording van deze vragen organiseert Q-Support twee themabijeenkomsten over werk en inkomen: op donderdag 16 februari a.s. bij Tref Oos Dorp aan de Pastoor Lippersplein 1 in Beek en op 17 februari a.s. bij Q-support aan de Rijnstraat 4 in Den Bosch. De bijeenkomsten duren van 13.30 u. tot 15.30 u. 

Tijdens de bijeenkomst gaat een arbeidsdeskundige die goed bekend is met Q-koorts in op onder meer de Wet verbetering poortwachter, uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, voorbereiding op een WIA- of AOV-beoordeling en (werken met) een uitkering. Maar vooral is het de bedoeling dat als u naar huis gaat, u een antwoord hebt op uw eigen vragen. Aan de bijeenkomst kunnen dan ook niet meer dan twaalf personen deelnemen.

U heeft belangstelling? U kunt zich inschrijven via registratie@q-support.nu. Vermeld eventueel de vraag waarvan u graag wilt dat die voor u beantwoord wordt.