Sep 30, 2016

Provincie vraagt minister om chronische Q-koortspatiënten op te sporen


De Provincie Noord Brabant heeft in een brief aan minister Schippers een oproep gedaan om chronische Q-koortspatiënten op te sporen en om een onderzoek te starten naar de manier waarop de overheid is omgegaan met de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak. De brief is onder andere ondertekend door stichting Q-Support en Q-uestion.