Aug 3, 2016

Afbouw beweegprogramma


Zoals u weet heeft Q-Support een opdracht voor de periode van 5 jaar gekregen. In die tijd, tot 2018 willen we u zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Dat betekent echter ook dat we helaas langzaamaan bepaalde activiteiten moeten gaan afbouwen. Zo ook het door Q-Support ontwikkelde beweegprogramma. Inmiddels volgen ruim 150 patiënten dit programma op 57 locaties door heel Nederland.

Wat gaat er gebeuren?

  • Q-Support gaat het beweegprogramma geleidelijk afbouwen. Het totale beweegprogramma zal op 1 oktober 2017 stoppen.

Deelnemers

  • Patiënten die nu het beweegprogramma volgen hebben een informatiebrief gekregen waarin uitleg is gegeven over een afbouwtraject op maat.

Aanmelden

  • Nieuwe patiënten kunnen zich via hun procesregisseur nog aanmelden voor deelname.
  • Nieuwe patiënten die zich aanmelden tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 kunnen een traject van 2 keer 13 weken volgen.
  • Nieuwe patiënten die zich aanmelden tussen 1 maart en 1 juni 2017, kunnen een traject van 13 weken volgen.

Wat gebeurt er verder rond het beweegprogramma?

  • Het RadboudUMC, afdeling paramedische wetenschappen start in augustus 2016 een onderzoek waarbij de waardering en effectiviteit van het ontwikkelde beweegprogramma zal worden onderzocht. Hiervoor zullen onder andere de meetgegevens uitgevoerd door Peter Raaijmakers, van de patiënten verwerkt worden.
  • Q-Support start in september 2016 een traject waarbij het beweegprogramma in een Kwaliteitsstandaard zal worden beschreven. Hiervoor is een werkgroep opgericht waaraan onder andere Patiëntenvereniging Q-uestion, een ervaringsdeskundige, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Ergotherapie Nederland zullen deelnemen.

Wat willen we hiermee bereiken?

Q-Support heeft als grootste uitdaging om deelname aan het beweegprogramma vergoed te krijgen via de zorgverzekering. Met bovenstaande werkzaamheden hopen we hier de eerste stappen voor te zetten.