Jul 22, 2016

PvdA Overijssel wil bevolkingsonderzoek naar Q-koorts


Er moet een bevolkingsonderzoek komen naar de gevolgen van Q-koorts. Daartoe roept de statenfractie van de Partij van de Arbeid in Overijssel op. 

Statenlid Annemieke Wissink zegt dat het van levensbelang is dat mensen worden opgespoord die jaren geleden bij een Q-koortsuitbraak besmet zijn geraakt. “Er lopen naar schatting 400 mensen met chronische klachten als gevolg daarvan rond, zonder dat ze het weten. Dat kan voor hen levensbedreigend zijn. Daarom moeten we ze opsporen”. (Bron: Tubantia)

Tubantia RTV-Oost Weblog Zwolle

Berichtgeving RTV-Oost:  

PvdA Overijssel pleit voor bevolkingsonderzoek Q-koorts

De PvdA-statenfractie in Overijssel pleit voor een grootschalig bevolkingsonderzoek naar Q-koorts. Aanleiding is dat het aantal dodelijke slachtoffers in heel Nederland is bijgesteld van 26 naar 74. Q-koorts wordt als bedreigende ziekte onderschat, aldus PvdA. 

Volgens de sociaaldemocraten is de kans groot dat er nog veel zieken rondlopen met een chronische Q-koorts, waarvan de diagnose nog niet is gesteld. 

Vooral in agrarische gebieden

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan en daarom vooral in agrarische gebieden opduikt. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van besmetting. "Het is belangrijk dat chronisch zieke mensen worden opgespoord en behandeld voordat ze nog zieker worden of zelfs overlijden", aldus PvdA-statenlid Annemiek Wissink.

Een motie van de PvdA die Gedeputeerde Staten oproept zich sterk te maken voor bestrijding van Q-koorts is met een meerderheid aangenomen tijdens de laatste Statenvergadering.

Advies om risico's te verkleinen

Provincie Overijssel moet bij het kabinet en de Tweede Kamer aandringen op een onderzoek onder mensen die het risico lopen om besmet te zijn. Daarnaast wil Overijssel graag advies van het kabinet om de risico’s van uitbraken van ziektes die gevaarlijk zijn voor mensen te verkleinen. Wissink: "Enkele jaren geleden was er in Overijssel een uitbraak van Q-koorts, dat lijkt nu redelijk onder controle. Maar we weten niet wat er op ons af komt, daarom moeten we de risico’s beperken waar mogelijk. Volksgezondheid moet echt op de eerste plaats komen."

In Overijssel wonen mensen die blijvend invalide zijn geraakt als gevolg van een Q-koortsbesmetting.