May 29, 2014

100ste patiënt bij Q-support


Drie maanden na de officiële start van stichting Q-support heeft de 100ste Q-koortspatiënt zich ingeschreven voor advies en begeleiding. Een mijlpaal voor deze nog jonge stichting. Directeur Annemieke de Groot is blij met het resultaat. ‘Mensen hebben lang moeten wachten op ondersteuning, terwijl de impact van Q-koorts op het dagelijks leven groot is. Het is goed om te merken dat patiënten uit het hele land inmiddels de weg naar Q-support weten te vinden. We zijn met alle patiënten in gesprek.’

Q-support is landelijk actief voor patiënten met chronische klachten na een Q-koorts besmetting. Dat kan chronische vermoeidheid zijn, als gevolg van QVS (Q-koortsVermoeidheidSyndroom) of chronische Q-koorts. ‘De gevolgen voor het dagelijks leven zijn zeer ingrijpend’, zegt De Groot. ‘Mensen zijn noodgedwongen gestopt met werk of opleiding, hebben het eigen bedrijf op moeten geven en ondervinden dagelijks last van uiteenlopende klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, gewrichtspijnen en koortsaanvallen. Daarnaast stuiten veel patiënten op onbegrip in hun omgeving en bij instanties. Dat leidt bij velen tot boosheid en frustratie. Q-support ondersteunt deze patiënten met advies en begeleiding en stimuleert onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts.’

Gecombineerde aanpak uniek
Voor de intake en begeleiding van de patiënten die zich melden, zocht De Groot de samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk in de eigen regio. Samen met Aanzet (Oss) en Juvans (Den Bosch) ontwikkelde Q-support een bijzondere intakeprocedure. ‘Veel patiënten kampen al jaren met problemen als gevolg van de Q-koorts. De erkenning daarvoor is lang uitgebleven. Mensen willen dus niet alleen advies en ondersteuning, maar vooral ook worden gehoord. Vandaar dat we de intake door een professional van maatschappelijk werk en een ervaringsdeskundige laten doen. De ervaringsdeskundige weet wat het betekent om Q-koorts te hebben en kan als geen ander een luisterend oor bieden. Vervolgens komt de hulpvraag aan bod, die dan met name door de professional wordt opgepakt en geanalyseerd. Daarna volgt het begeleidingstraject. De vragen zijn erg divers en kunnen gaan over werk, inkomen, verzekeringen, behandeling of welzijn. Dat vraagt om maatwerk per patiënt. Bij mijn weten is deze gecombineerde aanpak uniek in dit vakgebied. Inmiddels hebben we de samenwerking uitgebreid met meer instellingen voor maatschappelijk werk in Nederland. Ze reageren allemaal enthousiast op deze manier van werken.’

Q-tour
Om patiënten in het hele land te bereiken organiseert Q-support de zogenoemde Q-tour. ‘Per provincie beleggen we informatieavonden voor patiënten, hun familie en voor de professionals in de provincie die met de gevolgen van Q-koorts te maken hebben. De Q-tour start op 2 en 3 juni in Gelderland. Dit jaar volgen nog Limburg, Brabant en Utrecht. Volgend jaar bezoeken we de overige provincies.'